Rakenduse paigaldamine telefoni

Lae alla Google Play’st Android-seadme puhul

Otsi märksõna GRUFF järgi

Pärast paigaldamist anna rakendusele luba ligipääsuks asukohaandmetele

Lae alla App Store’ist Apple’i seadme puhul

Otsi märksõna GRUFF järgi

Pärast paigaldamist anna rakendusele luba ligipääsuks asukohaandmetele

Kasutaja loomine pilves

NB! Pistiku seadistamisel lülita välja mobiilne andmeside.

Hiljem äpi kasutamisel võid kasutada nii wifi, kui mobiilse andmeside ühendust. Seadistamisel on vaja, et telefon ja nutipistik oleks samas wifi võrgus. Teatud telefoni tarkvaraversioonide puhul võib andmeside kasutamine segada.

Vajuta ülemisel menüül seadete nuppu

1.Vali Cloud setup 

2. Uue kasutaja loomiseks serveris sisesta enda meiliaadress ja liiguta liuguri nupp paremale serva. Ilmub teade, et kinnitusmeil on välja saadetud. Kui sisestad kasutajatunnuseks meili, mis on juba kasutusel, siis luuakse uus kasutajatunnus uue parooliga.

3. Ava enda e-posti konto ja kinnita kasutaja loomine, vajutades rohelist nuppu ACTIVATE CLOUD ID.
Kui kiri ei ole saabunud, kontrolli ka rämpsposti. Kinnitusmeil on aktiivne ühe minuti jooksul.

4. Äpp kuvab sinu meiliaadressi ja serveri salasõna. Salasõna nägemiseks vajuta silma ikoonile. Seda salasõna saad kasutada ka mujalt seadmest sisselogimiseks.
Salasõna on serveri poolt genereeritud, ära seda ise muuda.
Uue kasutaja rakendamiseks äpis libista ka siin liugur paremale, ilmub tekst – äpp on ühendatud pilveteenusega ja meiliaadress, millise kasutajana oled serveriga ühendatud.

Roheline küsimärk ekraani ülaservas on ABI link – viib meie kasutusjuhendi lehele

Kui sul on varem kasutaja loodud, võid enda kasutajanime (meiliaadressi) ja salasõna kopeerida siia vastavatesse lahtritesse. Seejärel libista liugur paremale. Ilmub tekst “äpp on ühendatud pilveteenusega”.

1. Vali Touch setup

2. ABI – link avab meie kasutusjuhendi lehe

3. Pistiku ühendamiseks ühenda pistik vooluvõrku ja hoia nuppu all 5 sekundit

4. Sisesta wifi võrgu nimi

5. Sisesta wifi võrgu salasõna

6. Anna pistikule nimi, näiteks veeboiler, radiaator vmt

7. Seadmeid saab hallata ka veebibrauseris. Seal info muutmiseks on vajalik salasõna, mille määrad siin

8. Ühendamiseks libista liuguri nupp paremale
Seejärel annab äpp teate – pistikul on ühendus wifi võrguga

9. Vajuta ekraani üleval vasakus servas olevat noolekest

 

Märkused säästupistiku ühendamiseks:

Erinevatel tehnilistel põhjustel (n. telefoni mudel ja tarkvara, wifi stabiilsus jm) võib pistiku ühendamisel tulla ette viivitusi. Kui on kahtlus, kas protsess ja infovahetus toimib võib kontrollida järgmisi asju:
1. kontrollin, kas telefoni wifi töötab – lülitan telefoni wifi välja ja uuesti sisse
2. kontrollin, kas cloud setupis on serveriga ühendus olemas – kui ei, libistan liuguri paremale
3. panen äpi kinni ja avan uuesti.

Funktsioonid

Peamenüü

1. Halda pistikuid veebibrauseris – hoia nuppu all 2 sekundit.

2. Taasta eelmine olek – undo – hoia all 2 sekundit.

3.  Ikoon on valge – ühendus serveriga on olemas.
Ikoon on punane – ühendus serveriga puudub.
Oleku värskendamiseks hoia nuppu all 2 sekundit.

4. Seaded – kasutaja loomine, serveriga ühendamine, pistikute lisamine.

5. Salvesta sisestatud muudatused – hinna jm andmete muutmisel hoia nuppu all 2 sek.

6. Seadmete loetelu – rohelisel ribal saab kerida seadmeid vasakule või paremale.
Tööväljal kerides saab liikuda järgmise seadme andmete ja haldamise juurde.
Nupp on sinine – seade hetkel töötab.
Nupp on must – seade hetkel ei tööta.
Nupu kõrval on käe ikoon – lülitamine on manuaalne.
Nupu kõrval on tööriistade ikoon – seade on hetkel serverile kättesaamatu.
Valge riba ikooni all näitab hetkel juhitavat seadet.

7. Energia hind
Sektsioon sisaldab praeguse perioodi hindu 24h + 6h.
Kõik seadistused võtavad aluseks selle 30-tunnise perioodi.
Kui tekst on must, on hinnainfo värske.
Kui tekst on oranź, on info üle minuti vana.
Kui tekst on punane, on info üle 10 minuti vana.
Toksates soovitud tunni elektrihinna tulbal, kuvab äpp küsitud tunnihinna.

8. Elektritarbimine
Näitab praeguse 30h perioodi elektrikulu tundide kaupa, toksa tulbal ja näed täpset kulu igal tunnil. Kulu kuvatakse iga kasutustunni lõpus. See tähendab, et seadme ühendamise esimesel tunnil näit puudub.
Alumine roheline indikaator näitab hetke elektrikulu.

9. Elektri maksimumhind
sisesta maksimaalne hind, mida soovid elektri eest maksta. Suurema hetkehinna puhul lülitab pistik seadme välja. Muudatuste salvestamiseks hoia salvestamise nuppu nr 5 all 2 sekundit.

10. Kui palju keskmistatud odavaid tunde
Sisesta, kui palju tunde 30h perioodi jooksul peab seade töötama. Hinnainfo kuvab graafikul töötunnid ja puhkeaja vastavalt roheliste ja punaste tulpadena.
Keskmistatud tunnid arvutab tarbitava elektri keskmise tunnihinna. See peab jääma alla sinu määratud maksimumi.

11. Minimaalsed töötunnid
Kui palju tunde 30h perioodi jooksul peab seade igal juhul töötama, sõltumata hinnast. Pistik valib kõige odavamad hinnad perioodi jooksul.

12. Pistiku lülitamise reźiim
VÄLJAS – seade on välja lülitatud
SEES – seade on sisse lülitatud
AUTOMAATNE – pistik reguleerib seadme elektriga varustamist vastavalt hindadele ja sisestatud parameetritele
Režiimi saad muuta ka pistikul olevat nuppu kasutades – lühike vajutus lülitab pistiku sisse või välja. Oleku kontrollimiseks vaata, kas nupp põleb või on kustunud.

13. Säästureźiimil relee sisse või välja lülitamine
Tavaolukorras on vaja valida “säästureźiimil relee välja” – st, et liiga kalli hinna puhul lülitub seade välja. Saab ka kasutada “tagurpidi” reźiimi, kus kalli hinna puhul lülitatakse relee sisse.

14. Seadme nimi
Sinu antud seadme nimi

15. Piirkond
Saad valida erineva tarbimispiirkonna Nord Pooli alas või valida fikseeritud tunnid. Uue piirkonna või fikseeritud tundide valimisel peab pistikule tegema restardi (vt allpool).

16. Töötundide sisestamine manuaalselt
Fikseeritud tundide puhul sisestad käsitsi vajalikud töötamise tunnid 24h perioodi jooksul, näiteks 7, 8, 13, 14, 16, 22. Kui piirkonna lahtris on valitud “fixed hours only” töötab seade ainult valitud tundidel. Kui valitud on Nord Pool piirkond, siis toimib seade valitud tundidel lisaks piirhinnaga määratud tundidele. 

17. Nord Pooli hind puudub
Menüü avariiolukorraks, kui pistik ei saa mingil põhjusel hinnainfot.
Hind madal – lülitamisel arvestatakse, et hind on madal ja enamik aega seade töötab.
Hind kõrge – lülitamisel arvestatakse, et hind on kõrge ja töös on minimaalsed tunnid.

18. ABI
Link juhatab meie kasutusjuhendite lehele.

19. Tehniline info
Selle menüü peal 2 sekundit hoides avaneb all täiendav menüü – vt allpool. Menüüs on kirjeldatud:
* seadme ip aadress, mille kaudu saab avada haldusmooduli ka arvuti või telefoni veebibrauseris
* pistiku tarkvaraversioon
* uptime – pistiku järjest töötamise aeg
* MACi aadress
* relee olek hetkel – 1 on sees, 0 on väljas
* kellaaeg ja kuupäev hetkel
* wifi signaali tugevus
* wifi võrgu nimi, kuhu pistik on ühendatud
* vaba mälu
* Nord Pooli praeguse hinnainfo unikaalne tunnus
* viimane hinnainfo saamise aeg
* äpi versiooni number
* link meie andmetöötluspoliitika lehele

Tehnilise info menüül näppu hoides avaneb lisafunktsioonide menüü.

Siin saate kustutada pistiku info serverist (libista liuguri nupp paremale serva).

Saate teha pistikule restardi.

Saate laadida pistikule uue tarkvara. Allolevast rippmenüüst valite uue tarkvara versiooni.

Shopping Cart
Scroll to Top